REGULAMIN „ Konkursu dla instalatorów”

 

Organizator

 1. Organizatorem „Konkursu dla Instalatorów” (zwanego dalej konkursem) jest Manitu Solar PL Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22 w Warszawie.
 2. Konkurs rozpoczyna się 7.12.2022 roku i trwa do 21.12.2022 roku (ostatni dzień przyjmowania zdjęć przez Organizatora).
 3. Konkurs jest organizowany w celu wybrania najlepszej referencji/ zdjęcia falownika instalacji PV z wykorzystaniem falownika GoodWe.

 

Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko instalatorzy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej działalność. Konkurs nie jest adresowany do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. W konkursie może wziąć każdy kto:
 • zakupił falownik Goodwe od Manitu Solar,
 • oraz prześle min. dwa zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające instalacje PV z wykorzystaniem rozwiązania GoodWe na adres: info@manitusolar.pl z tytułem KONKURS,
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin.
 2. Osoba zgłaszająca się do “Konkursu dla Instalatorów” wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich oraz wykorzystanie zdjęć do publikacji m.in. na profilach społecznościowych oraz stronach firmowych firm: Manitu Solar oraz Goodwe.
 3. Udostępnione zdjęcia: nie mogą być zniekształcone, rozmazane, nie należy używać filtrów ani specjalnych obiektywów. W razie potrzeby zdjęcia zostaną dostosowane podczas procesu edycji.
 4. Zgłaszane fotografie na Konkurs nie mogą naruszać prawa, ani praw osób trzecich,
  w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
 5. Konkurs jest organizowany w celu wybrania i nagrodzenia najlepszych realizacji fotograficznych z wykorzystaniem falownika GoodWe.

 

Zgłoszenie do konkursu

Przesłanie min. 2 zdjęć na adres: info@manitusolar.pl z tytułem KONKURS, wraz

z podaniem wielkości instalacji kWp, lokalizacji (województwo, miejscowość), modelu i mocy zastosowanego falownika Goodwe imienia i nazwiska, Nip działalności gospodarczej instalatora, numeru kontaktowego oraz podaniem numeru faktury potwierdzającej zakup falownika GoodWe.

 

Nagrody:

 1. Pierwsze miejsce: Bon o wartości 2000 zł oraz gadżety niespodzianki

 2. Drugie miejsce: Bon o wartości 1000 zł oraz gadżety niespodzianki

 3. Trzecie miejsce: gadżety niespodzianki

               Bony do wykorzystania na zakupy produktów GoodWe w Manitu Solar.