Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

 

Bezpieczeństwo PPOŻ to bardzo ważny element zapewniający ochronę dla ludzi oraz ich mienia w sytuacjach niebezpieczeństwa pożarowego. Jest to kluczowy wymóg, istniejący od lat w prawie budowlanym. Ochrona PPOŻ powinna być priorytetem ze względów prawnych, ale również zdrowotnych. Zatem, co warto o tym wiedzieć? Praktyczne porady.

Bezpieczeństwo PPOŻ w miejscu pracy – kto za to odpowiada?

Za bezpieczeństwo PPOŻ w miejscu pracy odpowiada zarządca lub osoba ustanawiająca zarząd na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nie zmienia to jednak faktu, iż każdy człowiek użytkujący budynek, ma obowiązek przestrzegać zasady ochrony PPOŻ. 

Ochrona przeciwpożarowa budynków – zasady

  • znajomość i przeciwdziałanie zagrożeniom powstającym na danym stanowisku;
  • zapewnienie warunków pracownikom do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji;
  • przyporządkowywanie się do kierującego akcją ratowniczą podczas pożaru;
  • regularny i czynny udział w szkoleniach przeciwpożarowych;
  • wiedza dot. obsługi sprzętu gaśniczego.

Co więcej – każdy użytkownik budynku powinien natychmiast zgłosić osobom kompetentnym zauważone usterki, które mogą być przyczyną pożaru (np. spięcie w gniazdku). Aby skutecznie się przed tym zabezpieczyć, warto skorzystać z oferty ManituSolar – producenta systemów przeciwpożarowych, paneli fotowoltaicznych, inwerterów, elektryki, a także elementów konstrukcji fotowoltaicznych (marki, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo, to m.in. Fronius i Solaredge).

Bezpieczeństwo PPOŻ – projektowanie obiektów budowlanych

Obiekty budowlane powinny być projektowane w taki sposób, aby ryzyko pożaru zostało zminimalizowanie niemal do zera. W konsekwencji budynek należy odpowiednio zabezpieczyć m.in. poprzez:

  • zachowanie nośności konstrukcji; 
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i ognia wewnątrz pomieszczeń; 
  • wybudowanie licznych wyjść ewakuacyjnych. 

Warto również nabyć potrzebną wiedzę na temat bezpieczeństwa PPOŻ. Pomoże ona w znajomości procedur występujących w przypadku pożaru, użytkowania wymaganego sprzętu czy nawet przeprowadzania spotkań w celu omawiania spraw dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego w danym obiekcie.

Co warto wiedzieć o bezpieczeństwie PPOŻ?  -podsumowanie

Nawet podstawowa znajomość zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego pozwoli na odpowiednie zachowanie podczas wystąpienia faktycznego zagrożenia dla życia lub zdrowia wszystkich osób przebywających na danym obszarze. Ochrona PPOŻ jest kluczowym aspektem pod względem prawnym, ale również zdrowotnym. 

Przestrzegaj zasady bezpieczeństwa PPOŻ – skorzystaj z oferty ManituSolar!