REGULAMIN „ Konkursu dla instalatorów”

 

Organizator

 1. Organizatorem „Konkursu dla Instalatorów” (zwanego dalej konkursem) jest Manitu Solar PL Sp. Z o.o. ul. Palisadowa 20/22 w Warszawie wraz z Fronius Polska.
 2. Konkurs rozpoczyna się 6.05.2022 roku i trwa do 31.05.2002 roku (ostatni dzień przyjmowania zdjęć przez Organizatora).
 3. Konkurs jest organizowany w celu wybrania najlepszej relacji/zdjęcia z wykonania instalacji falownika Fronius.  Trzyosobowe jury wybierze pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko instalatorzy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej działalność. Konkurs nie jest adresowany do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. W konkursie może wziąć każdy kto:
 • zakupił falownik Fronius zakupiony od Manitu Solar od 1.01.2022 roku i posiada fakturę Vat,
 • oraz prześle zdjęcie falownika/falowników na adres: info@manitusolar.pl z tytułem KONKURS,
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin.
 2. Osoba zgłaszająca się do “Konkursu dla Instalatorów” wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć do publikacji na profilach społecznościowych firmy Manitu Solar oraz na stronie firmowej manitusolar.pl.
 3. Udostępnione zdjęcia nie mogą być zniekształcone, rozmazane, nie należy używać filtrów ani specjalnych obiektywów. W razie potrzeby zdjęcia zostaną dostosowane podczas procesu edycji.
 4. Zgłaszane fotografie na Konkurs nie mogą naruszać prawa, ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
 5. Konkurs jest organizowany w celu wybrania i nagrodzenia najlepszych realizacji fotograficznych z wykorzystaniem falownika Fronius.
 6. Zwycięzca zostanie poinformowany droga mailową i telefoniczną w celu ustalania adresu do wysyłki nagrody.

 

Zgłoszenie do konkursu

 1. przesłanie zdjęcia na adres: info@manitusolar.pl z tytułem KONKURS, wraz podaniem imienia i nazwiska, Nip działalności gospodarczej Instalatora, numeru kontaktowego oraz podaniem numeru faktury potwierdzającej zakup falownika Fronius.

 

Nagrody:

 1. Pierwsze miejsce: 3-letnie bezpłatne użytkowanie aplikacji Fronius Solar.web https://www.solarweb.com/ kamizelka narzędziowa oraz plecak pełen niespodzianek
 2. Drugie i trzecie miejsce: 1-roczne bezpłatne użytkowanie aplikacji Fronius Solar.web https://www.solarweb.com/ oraz plecak pełen niespodzianek
konkurs _fronius