REGULAMIN PROMOCJI

 

  • 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w promocji dla instalatorów (zwany dalej “Konkursem”), organizowanym przez Manitu Solar PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Palisadowa 20/22 (zwany dalej “Organizatorem”).

Cash back: Instalatorzy, którzy zdecydują się na zakup falowników 7.0-3M LiGHT, 7.0-3M WLAN i 8.2-3M WLAN, otrzymają natychmiastowy rabat w wysokości 700 zł brutto na każdy produkt objęty promocją.

Firma, która złoży największe zamówienie w okresie trwania promocji, otrzyma Wattpilota za 1zł.

Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Promocja jest skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych.

Uczestnictwo w Promocji  jest dobrowolne i bezpłatne.

  • 2. Uczestnicy
  • Uczestnikami Promocji mogą być tylko instalatorzy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej działalność związaną z instalacją systemów fotowoltaicznych.
  • Promocja nie jest adresowana do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

  • 3. Zasady Promocji
  • Aby wziąć udział w promocji, należy być zarejestrowanym klientem naszej firmy i dokonać zakupu produktów Fronius w okresie trwania promocji.
  • Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie wartości zakupów produktów Fronius w okresie trwania promocji.