ROZMOWA z mgr. inż. Krzysztofem Ptak z firmy Res Nowa Biuro Projektowe:

 

1. Od czego zacząć projektowanie instalacji komercyjnej?

2. Krótkie wprowadzenie w prawo energetyczne

3. Podział instalacji wg. prawa energetycznego

4. Co to jest obiekt budowlany wg. Prawa Budowlanego

5. Kiedy „przełamujemy granicę mikroinstalacji”

6. Składniki wniosku o pozwolenie na budowę – składniki projektu budowlanego

7. Uzgodnienia pod względem ochrony P.POŻ projektu budowlanego

8. Uzyskanie pozwolenia na budowę i co dalej

9. Pytania

 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

 

1. Projektanci komercyjnych instalacji PV

2. Instalatorzy

3. Inwestorzy (firmy)