Budmat Konstrukcja wsporcza FWD2 HMM 2×4, 2×5, 2×6, 2×7

Opis

Konstrukcja wsporcza FWD2 HMM 2×4,2×5, 2×6,2×7

Układ: pionowy
Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Rozmiar modułów: 1640-1776 x 990-1054
Rodzaj modułów: monofacial
Strefa wiatrowa: 1
Strefa śniegowa: 1,2,3
Posadowienie: do 300 m npm
Kąty nachylenia: 30°

Pobierz arkusz danych

Załączniki